Komitet Naukowy i Organizacyjny

Komitet Naukowy

Przewodniczący:

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Leppert

 

Członkowie:

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek

Prof. dr hab. n. med. Radosław Kazimierski

Dr hab. n. med. Małgorzata Malec–Milewska, prof. CMKP

Dr hab. n. med. Jarosław Hiczkiewicz, prof. UZ

Dr hab. n. med. Tomasz Grądalski

Dr hab. n. med. Jarosław Woroń

Dr n. med. Aleksandra Modlińska

Dr n. med. Piotr Sobański

Dr n. med. Katarzyna Żułtak–Bączkowska

Dr n. med. Michał Chojnicki

Lek. Anna Adamczyk

Lek. Grzegorz Loroch

Mgr Maria Forycka

 

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

Lek. Grzegorz Loroch

Mgr Maria Forycka

 

Członkowie:

Lek. Emilia Pucek

Lek. Łukasz Komorkiewicz

Lek. Olga Biernacka

Lek. Jakub Goławski

Lek. Paweł Suchecki